3 พฤษภาคม 2562 มหาสารคามเข้มเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนเสี่ยงฟ้าผ่า

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_386393/

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2562 นี้ ว่าเนื่องจากจังหวัดมหาสารคาม  มีพื้นที่โล่งแจ้งมาก อาจจะเกิดฟ้าผ่าได้ ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม ต้องติดตามภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมกำลังพล เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย  และแจ้งเตือนไปยังทั้ง 13 อำเภอในจังหวัด รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หน่วยกู้ภัย อาสาสมัคร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้ว ยังประสานไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้คำแนะนำกับประชาชนในช่วงมีพายุฤดูร้อน เช่น ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ให้ตัดกิ่งไม้ที่ยืนออกมาและคาดว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ งดเว้นการใช้โทรศัพท์มือถือ บริเวณที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า หากมีสถานการณ์รุนแรงขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง